استان خراسان جنوبي
تعدادی از وزرشکاران شهرستان بشرویه در جوار امامزاده محمد اصغر(ع) روستای هوگند این شهرستان حضور یافتند.
جمعه 20 مرداد 1396    
بازدید: 51
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، جمعی از کنگفوکاران و تور دوچرخه سواری بشرویه در جوار امامزاده محمد اصغر(ع) روستای هوگند این شهرستان حضور یافتند.

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa