استان خراسان جنوبي
جلسه بررسی زمین های اختلافی آستان حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس با اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان باحضور فرماندار ویژه طبس، مسئول دفتر امام جمعه، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی و مدیر عامل آستان حسین بن موسی الکاظم(ع) برگار شد.
دوشنبه 17 مهر 1396    
بازدید: 43
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی،جلسه بررسی زمین های اختلافی آستان حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس با اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان باحضور فرماندار ویژه طبس، مسئول دفتر امام جمعه، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی و مدیر عامل آستان حسین بن موسی الکاظم(ع) برگار شد.
در این جلسه زمین های اختلافی ما بین آستان حسین بن موسی الکاظم(ع) و اداره اوقاف و امور خیریه طبس مورد بررسی قرار گرفت.
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa