استان خراسان جنوبي
همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در موقوفه حسینیه حاج علی اشرف بشرویه با حضور رئیس اوقاف و امور خیریه این شهرستان برگزار شد.
چهارشنبه 19 مهر 1396    
بازدید: 31
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در موقوفه حسینیه حاج علی اشرف بشرویه با حضور رئیس اوقاف و امور خیریه این شهرستان برگزار شد.

 

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa