• امروز یک شنبه نوزدهم مرداد 1399 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

اطلاعیه / واگذاری فعالیت های قرآنی اوقاف خراسان جنوبی به بخش خصوصی

مهرتحصیلی 99

سامانه شکايات

راهنمای ثبت نام مسابقات قرآن

مسابقات قرآن

میز خدمت الکترونیکی اوقاف

خدمات غيرحضوری اوقاف

وقف های سال 97

مناقصه و مزایده

سامانه ستاد

سه شنبه 5 فروردین 1399          2 رای به این مطلب
دوشنبه 14 بهمن 1398          6 رای به این مطلب
دوشنبه 23 دی 1398          5 رای به این مطلب
3
2
1

3

2

1