کد خبر : 194000

تاریخ درج خبر : شنبه 4 بهمن 1393
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبي
• امامزاده بی بی زبیده خاتون غبار روبی شد
با حضور جمعی از مسئولین و زائرین غبارروبی مزار بی بی زبیده خاتون اسفشاد غبارروبی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف استان ،با حضور مسئولین شهرستانی و هیئت امنای  امامزاده ، زائرین و  نماینده  اداره اوقاف قاین مزار بی بی زبیده خاتون غبار روبی شد.