کد خبر : 338233

تاریخ درج خبر : سه شنبه 5 فروردین 1399
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبی
• کلیپ / تولید ماسک از محل موقوفات استان
با شیوع بیماری کروناویروس ، از محل موقوفات خراسان جنوبی با نیت دارو و درمان ۲۰هزار ماسک با مشارکت سازمان بسیج سازندگی استان تولید و به صورت رایگان در بیمارستان ها ، کسبه و محرومین توزیع خواهد شد.
با شیوع بیماری کروناویروس ، از محل موقوفات خراسان جنوبی با نیت دارو و درمان ۲۰هزار ماسک با مشارکت سازمان بسیج سازندگی استان تولید و به صورت رایگان در بیمارستان ها ، کسبه و محرومین توزیع خواهد شد.
 "شادی روح واقفین صلوات"
کاری از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی