• امروز شنبه شانزدهم فروردین 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گروههای خبر
مطالب ویژه

میز خدمت الکترونیکی اوقاف

خدمات غيرحضوری اوقاف

وقف های سال 97

مناقصه و مزایده

سامانه شکايات

وظایف متولیان موقوفات

وظایف متولیان موقوفات

متولیان و مباشران امور اوقاف وظیفه بزرگ و مسئولیت خطیر بر عهده دارند و دین و وجدان ، آنان را به امانت و درستکاری و تلاش سالم فرا می خواند . مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 جمعه 19 خرداد 1391   1594  0      

سمه تعالی
متولی : شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه با تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شده یا بشود.
جایگاه متولی برآمده از اراده واقفین می باشد که در متن وقف نامه منظور شده است . مهمترین دغدغه هر واقف ، اداره موقوفه برای بعد از خودش (بعد از فوت) می باشد فلذا شروط و اوصاف و ویژگی های برجسته برای متولی از جمله حسن شهرت، برخورداری از خصوصیات اخلاقی و مهمتر از همه اوصاف اسلامی ، درایت و تدبیر کافی ، تدین و امانتداری در نظر می گیرد.
شرعاً و قانوناً مسئولیت اداره موقوفه با ایشان خواهد بود.
تائید و تضمین اراده واقف توسط قانونگذار نسبت به متولی موقوفات ، دلالت بر جایگاه قانونی وی دارد.
وظایف متولی :
متولی موظف است آنچه را که واقف و یا قانونگــذار برای وی تعیین و مشخص می نماید به نحو احسن انجام دهد. متولی حق ندارد خارج از آنچه واقف در وقف نامه مشخص نموده هزینه نماید و مکلف است در چارچوب نیت واقف اقدام کند و اگر عدول نماید، مرتکب تخلف شده و حسب مورد عزل ، ممنوع المداخله و یا ضمّ امین خواهد شد. اولویت اول آگاهی از نیت واقف و نحوه هزینه کرد درآمد میباشد. حدود اختیار متولی در زمینه هزینه و مصرف عواید موقوفه، محدود و محصور به مفاد وقف نامه می باشد.
صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین بر سایر مصارف مقدم می باشد ( بقاع عین و آبادانی رقبات موقوفات در اهمیت نخست قرار دارد). در کنار این هزینه ، سایر هزینه ها و مخارج نیز احصاء شده (تعمیرات جاری و هزینه های بهره برداری از موقوفه ، مالیات ، عوارض ، حق التولیه ، حق النظاره ، مخارج ثبتی و محاکماتی ) قرار دارد.
تنظیم بودجه سالیانه و صدور مفاصا حساب در راستای اجرای صحیح نیت واقفین بوده و ضروریست. افتتاح حساب بانکی و ثبت درآمد و هزینه در دفتر مخصوص از دیگر تکالیف متولی می باشد.
تعاملی سازمانی با اداره اوقاف و امورخیریه محل و تعامل و ارتباط کاری متولی با ناظر (اطلاعی یا استصوابی)
بعضی از اقدامات و افعال متولیان موجبات تعدی و تفریط را فراهم می آورد که زمینه مسئولیت های مدنی و یا کیفری متولی را ایجاد خواهد نمود. فعل و یا ترک فعل ، قراین و شواهدی در تعدی و یا تفریط را نشان می دهد عبارت است از : عمل نکردن به نیت واقف ، عدم تنظیم بودجه سالیانه ، عدم توجه به عمران و آبادانی موقوفه ، پرداخت نکردن حق ارحامی و موقوف علیهم ، رعایت نکردن غبطه و مصلحت وقف ، واریز نمودن عواید موقوفه به حساب شخصی ، تأخیر و تعلل در مصرف عواید موقوفه . فروش عین موقوفه بدون اخذ مجوز ، نداشتن حساب مخصوص موقوفه، همکاری نکردن با نظار اعم از اطلاعی و استصوابی ، سلب مسئولیت از خود در اداره موقوفه با دادن وکالت بلاعزل به دیگران ، عدم اخذ سند
مالکیت ، عدم دفاع به موقع از حق و حقوق موقوفه و ..... که ارتکاب به تخلفات حسب مورد عزل ، ممنوع المداخله و یا ضمّ امین را بهمراه خواهد داشت.
وظایف کلی متولیان :
1- آگاهی از نیت واقف و هزینه در چارچوب آن و حفظ عین موقوفه
2- شناسایی متصرفین رقبات موقوفه جهت پرداخت حق و حقوق موقوفه
3- پیگیری مراحل ثبتی موقوفه تا اخذ سند مالکیت و تهیه دادخواست و حضور در دادگاهها و دفاع از حق و حقوق موقوفه
4- تنظیم بودجه و اخذ لاوصولیها از مستاجرین موقوفات
5- ارائه اسناد هزینه مثبته و اخذ مفاصا حساب
6- افتتاح حساب مشترک برای موقوفه تحت تولیت
7- آشنایی و تسلط بر مقررات و قوانین مربوطه با همکاری و تحت نظارت قانونی اداره اوقاف محل .
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار