• امروز جمعه هفنم آذر 1399 

جستجو در پایگاه

دوشنبه 8 دی 1393

واقفان را باید از فواید وقف قرآنی مطلع کرد

دوشنبه 3 آذر 1393

معجزه بزرگ فرهنگ بسیج در کشور اقتدار علمی است

یک شنبه 25 آبان 1393

موقوفه ای به ارزش 200 میلیون ریال در قاسم آباد مافنداب کشف شد

سه شنبه 20 آبان 1393

69 فنجان اب ، اراضی و یکباب منزل در روستای عربخانه وقف شد

سه شنبه 26 فروردین 1393

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان از برگزاری مراسم جشن ویژه میلاد حضرت زهرا(س) در دو بقعه متبرکه شهرستان های بیرجند و درمیان خبر داد.

دوشنبه 27 خرداد 1392

رئیس اوقاف و امور خیریه بشرویه با اشاره به اینکه تنقیح نیات باید در اولویت کاری اوقاف قرار گیرد، گفت: بحث موقوفات بحث ولايی است كه هيچ كس حق دخل و تصرف و صدور دستور در اين زمينه را ندارد.

دوشنبه 23 اردیبهشت 1392

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه فردوس با توجه به ساماندهی محافل و مجالس قرآنی خواستار ستاد ساماندهی امور محافل قرآنی در شهرستان فردوس شد.