• امروز شنبه شانزدهم فروردین 1399 

جستجو در پایگاه

دوشنبه 12 اسفند 1398

در راستای مقابله با ویروس کرونا در بقاع متبرکه استان اقدامات پیشگیرانه در کلیه امامزادگان و بقاع متبرکه استان بصورت روزانه انجام می شود.