• امروز شنبه بیست و نهم شهریور 1399 

شناسنامه خدمات

صفحه ی اصلی / شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات سازمان اوقاف و امور خیریه
در این قسمت می توانید فایل مربوط به شناسنامه هر خدمت را دریافت نمایید.
 
اجاره املاک اوقافی دانلود فایل 
اجرای نیات واقفین دانلود فایل 
ارائه آمار و اطلاعات اوقاف و امور خیریه دانلود فایل 
ارائه خدمات قرآنی دانلود فایل 
ارائه مجوزهای واگذاری حقوق اوقافی دانلود فایل 
برگزاري مسابقات ملي و بين المللي قرآن كريم دانلود فایل 
تنظیم وقف نامه جدید دانلود فایل 
جمع آوری هدایا، نذورات و حقوق موقوفات و بقاع متبرکه دانلود فایل 
 واگذاری الویت دفن در امامزادگان دانلود فایل